Info.jpg

Frida Vessia, født 1985 i Oslo. Bor og arbeider på Nesodden.

 

I arbeidene mine undersøker jeg objektet symbolsk og malerisk. Billeddannelsen er et resultat av konkrete prosesser der ideen eller symbolikken til arbeidet ligger i selve transformasjonsprosessen. De fleste av arbeidene mine er laget med resin og akryl polymer på linlerret. Jeg fragmenterer (destruerer) objektene før jeg blander de med et bindemiddel og ekspressivt heller, kaster og maler blandingen (lagvis) på lerretet.

 

fridavessia@gmail.com